Gratis E-Boek

Je kunt het boek dat geschreven is door Bert van der Beek gratis ontvangen.

Het is een PDF-file die je dan op Laptop, Smartphone of PC kunt lezen.

Het bevat 3 delen:

- ontwikkeling tot trance-medium, boodschappen, doctoraal scriptie, enz

- ervaringen tijdens deelname aan Het Zesde Zintuig

- Aanvullende gegevens voor Sirius Energie Methode

 

voor gratis download, klik op deze link

EboekPDFfile

You can receive the book in DUTCH language written by Bert van der Beek for free. It is a PDF file that you can read on Laptop, Smartphone or PC.

It contains 3 parts:

- development to trance medium, messages, doctoral thesis, etc.

- experiences of Bert during participation in TV series The Sixth Sense

- Additional data for Sirius Energy Method  

 

Click on download button above