Gratis E-Boek

Je kunt het boek dat geschreven is door Bert van der Beek gratis ontvangen.

Het is een PDF-file die je dan op Laptop, Smartphone of PC kunt lezen.

Het bevat 3 delen:

- ontwikkeling tot trance-medium, boodschappen, doctoraal scriptie, enz

- ervaringen tijdens deelname aan Het Zesde Zintuig

- Aanvullende gegevens voor Sirius Energie Methode

 

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar direct.centre@hotmail.com

met vermelding van "bestelling E-Boek"

You can receive the book in DUTCH language written by Bert van der Beek for free. It is a PDF file that you can read on Laptop, Smartphone or PC.

It contains 3 parts:

- development to trance medium, messages, doctoral thesis, etc.

- experiences of Bert during participation in TV series The Sixth Sense

- Additional data for Sirius Energy Method  

 

Ordering can be done by sending an email to

direct.centre@hotmail.com stating "order E-Book"