Roswell incident

Wezens van Sirius hebben volgens diverse bronnen de aarde bezocht. Gegevens daarover zijn  geheim gehouden door overheids-instellingen in diverse landen.

Sinds enkele jaren is meer informatie openbaar geworden door films, TV en internet. Het begon allemaal in juli 1947.

Het is inmiddels bekend als het Roswell incident. Roswell ligt in USA in de staat New Mexico.

Roswell incident

Sirius beings have visited the earth according to various sources. Data about this have been kept secret by government institutions in various countries.

Since a few years more information has become public through films, TV and internet.

It all started in July 1947.

It is now known as the Roswell incident.

Roswell is located in USA in the state of New Mexico.