Corona "inzichten"

 

De afgelopen tijd is sinds 19 april, samen met enkele mensen die SEM kunnen toepassen, getracht het Corona virus uit te doven. Sinds begin mei met een wat aangepaste vorm en met velen samen door dit plan te delen via Facebook.

In Nederland en diverse landen is de verspreiding sterk afgenomen in die tijd. In hoeverre dit te danken is aan het energie sturen is niet te bewijzen, maar het heeft zeker bijgedragen.

 

Er waren wat vragen over

- weinig besmetting bij kinderen

- waarom niet overal in de wereld een sterke afname is in besmettingen.

 

Ik vroeg dit aan mijn Helpers van Sirius.

De antwoorden die ik kreeg:

- ontvankelijkheid voor het virus heeft ook te maken met de trilling van de personen die er mee in aanraking komen.

- naarmate mensen jonger zijn is hun ziele-trilling hoger, dat is sinds 1973 in een aantal stappen gegaan, hoe hoger de trilling des te minder vatbaar.

- in grote lijnen gaat het om de volgende groepen, mensen geboren sinds najaar 1973,  sinds 1990, sinds 2000 en sinds 2012

Aangeboren aandoeningen en reeds ontwikkelde ziekteprocessen kunnen invloed hebben op de kracht van het immuun-systeem.

Er zijn volken die nog op lagere trilling zitten, dan andere volken/wereld-delen. Het heeft met bewustwording te maken. Als de trilling hoog genoeg is, dan zal ook de ontvankelijkheid voor de Energie van Sirius groter zijn. Als er in een land een groep mensen is die het heeft leren toepassen, zal dat ook helpen om de rest van het volk te helpen om een sterker immuun-systeem te krijgen met SEM. Zie ook de info over gezondheid en bewustwording op deze web-site. Als mensen in die landen leren om zelf SEM toe te passen, kunnen zij ook helpen het virus uit te doven. De groep die daar nu regelmatig aan werkt is nog niet groot genoeg voor de hele aarde.