Wat kies jij

Er zijn veel keuzes te maken in het leven. Iedere keuze die je maakt heeft gevolgen voor jou en soms ook voor andere mensen. Als je daar bewust mee om gaat dan kun je veel zelf bepalen.

Denk maar eens na over:

- met welke mensen heb je contact

- geven je activiteiten jou voldoening

- is er voldoende ontspanning

- zorg je goed voor jezelf

- eet je bewust en gezond

- krijg je voldoende beweging en frisse lucht

- kies je zelf of laat je een ander voor jou kiezen

 

Veel om over na te denken, het heeft allemaal invloed op je gezondzijn en welbevinden

What is your choice

There are many choices to make in life. Every choice you make has consequences for you and sometimes for other people. If you consciously deal with this then you can determine a lot yourself.

Think about:

- with which people do you have contact?

- your activities give you satisfaction

- there is enough relaxation

- take good care of yourself

- you eat consciously and healthy

- you get sufficient exercise and fresh air

- choose yourself or have someone else choose you

 

Much to think about, it all affects your health and well-being