SEM verandert je leven

Door dagelijks SEM aan jezelf te geven, kun je in max. 30 seconden bijdragen om je gezondheid op peil te houden. De energie gaat naar de cellen in je lichaam en op die manier wordt het herstellend vermogen sterker.

 

Het is dus niet alleen bedoeld voor mensen die aandoeningen hebben of ziek zijn. In die gevallen kan het toepassen van SEM wel bijdragen aan het herstel. 

SEM draagt ook bij aan je mentale kracht, waardoor je minder last zult hebben van stress en minder piekert over van alles. Door bewust met SEM bezig te zijn voor jezelf en anderen krijg je ook een positieve mind-set.

 

Met SEM kun je ook bijdragen aan een betere wereld, door het toe te passen voor situaties, dieren en planten, de aarde, de kosmos. Als je dat doet zul je merken dat je er veel voldoening voor terug krijgt en dat het leven mooier wordt.

 

SEM is boeiend om te leren, maar als het alleen een leuke avond was, dan heb je het niet goed begrepen. Als deel van je leven kan het voor jou een positieve stap zijn op je levenspad, ga het ervaren.

 

Lees ook eens de tekst onder estafette principe. 

 

SEM can change your life

By giving SEM to yourself every day, you can contribute in up to 30 seconds to maintain your health. The energy goes to the cells in your body and in this way the restoring capacity becomes stronger.

 

It is not only meant for people who have disorders or are ill. In those cases, applying SEM can contribute to the recovery. SEM also contributes to your mental strength, so you will suffer less from stress and worry less about everything. By consciously working with SEM for yourself and others you also get a positive mind-set.

 

With SEM you can also contribute to a better world, by applying it for situations, animals and plants, the earth, the cosmos. If you do that you will notice that you get a lot of satisfaction and that life becomes more beautiful.

 

SEM is fascinating to learn, but if it was just a nice evening, you did not understand it properly. As part of your life, it can be a positive step for you on your life path, experience it.

 

Also read the text under relay principle.