Verstoringen

Welke verstoringen kunnen optreden in de informatie frekwenties? Waarom komen ze voor ?

Onze eigen gedachten kunnen de informatie frekwenties verstoren en we beïnvloeden onze eigen organen als we daarmee in resonantie komen. Maar hoe ontstaat resonantie met ons lichaam ? Natuurlijk met behulp van emoties.

Als iemand zich bijvoorbeeld zorgen maakt over de maag en dit vaak genoeg doet, zal dit eventueel het maag-darm-kanaal verstoren. Zorgen zijn tegelijkertijd emoties en zelfs informatie, als zij gedurende langere tijd voortduren, kunnen ze ziekte tot gevolg hebben. Negatieve gedachten over jezelf en je lichaam veroorzaken sterke emoties. Dit is de oorzaak dat wanneer gedachten met angst worden vermengd, dit een negatieve invloed heeft op onze structuur en zij onbewust in resonantie komen met de organen in het lichaam en dat er problemen kunnen ontstaan. Het is uiterst belangrijk dat iedereen bewust is van dit feit. Onze eigen gedachten hebben de grootste invloed op onze eigen gezondheid, zij kunnen onze informatie structuur verstoren.

Relaties en communicatie met anderen is natuurlijk ook informatie. Als je een conflict hebt met anderen, dan vormt dat informatie die je pijn doet.

De media vormen een andere bron van verstoring. In de media is de informatie niet altijd positief en wordt op een manier gepubliceerd om mensen bang te maken.

We worden in onze moderne maatschappij voortdurend overspoeld met magnetische straling of we het willen of niet. Het is heel belangrijk dat we ons sterk maken tegen technologische frekwenties.

Waarom worden de ouderen en jongeren getroffen ?  Omdat zij een zachte structuur hebben. Hoe sterker het contact tussen de cellen des te beter men het aankan.