Sirius stelsel

Sirius speelde een rol in vrijwel alle oude beschavingen. Het Sirius stelsel omvat naast 3 zonnen ook 29 planeten.

Het Sirius stelsel en ons Zonnestelsel horen bij elkaar als broer en zus.

In Oud-Egypte werd op 25 juli (dag buiten de tijd), het nieuwe jaar gevierd.   Dat is in de weken als Sirius samen met de Zon opkomt. 

In vroeger tijden en ook in juli 1947 hebben wezens van Sirius de aarde bezocht.

Sirius system

Sirius played a role in almost all ancient civilizations.

The Sirius system includes 29 planets in addition to 3 suns.

The Sirius system and our Solar System belong together as brother and sister. In Ancient Egypt, the new year was celebrated on 25 July (day outside of time). That is in the weeks when Sirius comes up with the Sun.

In ancient times and also in July 1947, beings of Sirius visited the earth.