Ervaringen met SEM

Ervaringen van mensen die hebben geleerd SEM toe te passen:

het heeft ondermeer geholpen bij:

gezondheid algemeen

ziekten hersteld

migraine verdwenen of verminderd

RSI opgelost

bijwerking chemo en bestraling verminderd

kiespijn weg

slapeloosheid opgelost

mentale kracht toegenomen

burn-out hersteld

haaruitval gestopt

oogklachten weg

honden en katten ziekte opgelost

duiven weer gezond

koeien weer gezond

meer opbrengst van graan-oogst 

betere kwaliteit bloemkweker en meer bloemen

succes bij sollicitatie

huis snel verkocht

enz. enz. enz.

 

 

 

Results with SEM

Experiences of people who have learned to apply SEM

examples of results:

 

- health general

- diseases recovered

- migraine disappeared or reduced

- RSI solved

- side effect chemotherapy and radiation reduced

- toothache

- insomnia

- mental strength increased

- burn-out recovered

- hair loss stopped

- eye complaints

- dogs and cats disease resolved

- pigeons healthy again

- cows healthy again

- more yield from grain harvest

- better quality flower grower and more flowers

- success with job application

- house sold quickly etc. etc. etc.