Inzichten krijgen

Als je een boek “op je pad” krijgt, dat informatie bevat over methoden, technieken, therapiën, denkwijzen, inzichten of onderzoeken. Ga er dan eens voor zitten en mediteer daarover.

Wellicht krijg je net als dat bij mij gebeurde ook inzichten, dat het met de Sirius Energie Methode op een eenvoudiger manier kan. Dit gebeurt vaker. Het staat je vrij om daarmee te experimenteren.

Zo kun je wellicht voor jezelf en voor anderen van betekenis zijn.

Insight and inspiration

If you read a book with information about methods, techniques, therapies, ways of thinking, insights or research.

Then sit down and meditate on it.

Perhaps you will also get insights, as happened to me, that the Sirius Energy Method can be done in a simpler way.

This happens more often.

You are free to experiment with that.

In this way you can be of significance to yourself and others.