Ontwikkelingen in SEM

2013 en 2014 verspreiding in Noord Nederland, opleiding eerste docenten

2014 plaatsing en ingebruikname grote piramide 1,69m in Langedijke

2015 inzet Facebook en verspreiding over heel Nederland, opleiding meer docenten

2015 start onderzoek DNA24 project

2016 verdere verspreiding

2017 ontwikkeling en verspreiding netwerk van piramides 65cm voor docenten

Ruim 1700 mensen hebben sinds 21-11-2012 geleerd om SEM toe te passen, velen hebben ervaren dat het bijdraagt aan gezondheid, welzijn, bewustwording en het eigen levenspad.