SEM voor alles en iedereen

SEM kent geen grenzen in afstand of mogelijkheden.

Gratis energie behandeling op afstand, die zowel mentaal als fysiek kan bijdragen aan het welbevinden van mensen. 

Ook dieren kunnen energie ontvangen met behulp van een foto. Hond, kat, cavia, koe, paard, enz. Een behandeling met de energie kan op iedere afstand worden gegeven aan individuele personen of aan groepen tegelijk.

Daarnaast zijn er nog voldoende  extra toepassingen, die in vele situaties kunnen helpen. 

Volg een Sirius Sessie om het zelf te leren, iedereen van 18+ kan het.

De activatie zorgt tevens voor de hogere trilling en spirituele bewustwording. 

Tijdens de Sirius Sessie wordt door de docent uitgelegd wat er zoal mogelijk is o.a.

gezondheid

voorbeelden van intenties

spirituele mogelijkheden

experimenten

onderzoek

leuke extra's

Door gebruik van intenties zijn de mogelijkheden onbegrensd.

SEM for everybody and all circomstances

SEM has no boundaries in distance or possibilities.

 

Free remote energy treatment, which can contribute to the well-being of people, both mentally and physically.

 

Animals can also receive energy with the help of a photo.

Dog, cat, guinea pig, cow, horse, etc.

 

A treatment with the energy can be given at any distance to individuals or to groups at the same time.

 

There are plenty of additional applications that can help in many situations.

 

Follow a Sirius Session to learn for yourself

anyone of 18+ can do it.

The activation also ensures the higher vibration and spiritual awareness.

 

During the Sirius Session, the teacher explains what is possible, such as.

- health

- examples of intentions

- spiritual possibilities

- experiments

- research

- nice extras

By using intentions the possibilities are unlimited.