Gratis energie healing op afstand

Die zowel mentaal als fysiek zal bijdragen aan het welbevinden van mensen, kan worden aangevraagd door het sturen van een mailtje met voor- en achternaam. Dan volgt dagelijks een energie-behandeling op afstand, gedurende enkele weken. Per keer duurt dit 10 - 30 seconden. 

 

 

 

 

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

Remote Energy healing for free

Both mental and physical will contribute to the well-being of people,

can be requested by sending an email with first and last name.

 

Then a daily remote energy treatment will follow every day, for a few weeks.

This takes 10 - 30 seconds each time.

 

The energy never replaces any diagnosis or treatment by a doctor or medical specialist. It is complementary.