Gratis energie healing op afstand

Die zowel mentaal als fysiek zal bijdragen aan het welbevinden van mensen, kan worden aangevraagd door het sturen van een mailtje met voor- en achternaam. Dan volgt dagelijks een energie-behandeling op afstand, gedurende enkele weken. Per keer duurt dit maximaal 30 seconden. 

 

 

 

 

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

Remote Energy healing for free

Both mental and physical will contribute to the well-being of people,

can be requested by sending an email with first and last name.

 

Then a daily energy treatment will follow every day, for a few weeks.

This takes a maximum of 30 seconds each time.

 

The energy never replaces any diagnosis or treatment by a doctor or medical specialist. It is complementary.