Energie sturen

Kort voor de zonsverduisteringen is sinds 2015 energie gestuurd naar de schaduw-streep die over de aarde valt. Dit om natuur-rampen op de aarde te verminderen of voorkomen. In de gevallen dat dit werd gedaan gebeurden in die gebieden geen opvallende dingen, die verband zouden kunnen houden met de zonsverduistering. Zie tekst bij 20-3-2015 voor uitgebreide info.

21-8-2017 USA

Totale zonsverduistering 21 aug 2017  ongeveer 17.00u tot 19.00 UT

 

 

26-2-2017 Argentinië

Ringvormige eclipse, Chili, Argentinië en Angola

20-3-2015 IJsland

Zonsverduistering 20 maart 2015

Meditatie op 18 maart

Op woensdag-avond 18 maart 2015 is vanaf 19.30u door een groep gemediteerd bij en met behulp van de piramide/tetrader in de tuin van mij,  Bert van der Beek in Langedijke (Frl) De tetreader is een 3-zijdige piramide. Er waren 17 mensen een schedel van edelsteen met de naam Godfried. De mensen hadden allen geleerd om volgens de SEM Sirius Energie Methode energie te zenden/sturen met C6 = chakra 6 = derde oog. Dit hebben zij geleerd in de periode tussen november 2012 en maart 2015, in één sessie, die maximaal 1 avond of ochtend duurde.

Veel mensen die op 18 maart aanwezig waren, hebben een spirituele ontwikkeling doorgemaakt, door diverse opleidingen en activiteiten. Een aantal werkt als medium of als therapeut.

De 3-zijdige piramide / tetreader

De piramide werd begin 2014 geplaatst en in gebruik genomen. Een dorpsgenoot uit Langedijke, die als werktuigbouwkundige werkt, zorgde voor het ontwerp met de computer en het, bij een bedrijf in Hoogeveen, laten uitsnijden van de 3 aluminium platen. De informatie over afmetingen en uitvoering ontving ik in meditatie omstreeks 2003. Op een zaterdag heeft mijn dorpsgenoot met mijn hulp de piramide in elkaar gezet en op de plek gezet. In de piramide zit een led-lamp die verschillende kleuren licht kan geven. Het licht schijnt dan ’s avonds door de gleuven die in de 3 platen zijn gesneden met behulp van laser. De lamp is geleverd door een installateur uit het dorp en was de eerste van deze soort.

Functie van de piramide

De functie van de piramide is het versterken van de energie, die wordt ontvangen tijdens meditatie of wordt gestuurd met C6. Soms gebruik ik de piramide alleen, soms met andere mensen samen. De kracht bij het sturen is het kwadraat van het aantal (mensen+Helpers) x 9000. Iemand rekende uit dat deze vorm en afmeting de energie  9000 keer versterkt die er in wordt gestuurd

De kracht van de energie

Op 18 maart waren we dus met 18 verzameld “om” de piramide, die in een stenen cirkel is geplaatst op glazen blokken. De kracht die avond was dus 18 x 18 x 9000 = 2,9 miljoen. Oftewel alsof zoveel mensen persoonlijk en zonder piramide, los van elkaar, tegelijk energie sturen… Dat het combineren van energie een dergelijk effect heeft is ook beschreven in het boek “De Meesters van het Verre Oosten”.

Wat is de zonsverduistering

Ik ben die avond begonnen met een uitleg over de zonsverduistering. De maan staat dan tussen de zon en de aarde, waardoor een strook over de aarde even geen zonlicht ontvangt, het wordt donker. In het gebied waar geen 100% verduistering plaats vind neemt het licht af en reageert meestal de natuur, ondermeer te merken doordat de vogels stil worden. We kunnen een zonsverduistering bekijken door een speciale eclips-bril (lang) of door een CD-tje (even kort). Rechtstreeks in de zon kijken kan schade aan de ogen veroorzaken, soms worden mensen daardoor bijna blind.

Het energie sturen op 18 maart.

Op basis van mijn ervaring in 1999 en daarna weet ik dat de gebieden, waar de 100% verduistering als het ware een schaduw-streep over de aarde trekt, de gevolgen het sterkst ondervinden. Daarom besloot ik nu vooraf energie te gaan sturen. Een strook die vooral over de Oceaan loopt, tussen IJsland en Schotland, over de Far Ör eilanden, tot aan de Noordpool. Oftewel vulkanen op IJsland, hoge golven van de Oceaan, ijs dat kan afbrokkelen van de pool en wie weet wat meer…

Op de avond van 18 maart bij het sturen van de energie hebben we ook nog enkele andere doelen energie gestuurd, omdat er een mooie grote groep aanwezig was. Godfried had mij vooraf doorgegeven dat de kracht nu groot genoeg was.

Zo stuurden we energie om de terreur van IS te stoppen. Verder energie naar alle mensen in Nederland om in het DNA 24 codons te activeren, zodat het immuun systeem heel krachtig wordt.

De aanwezigen voegden daar nog aan toe:

-  alle vluchtelingen uit Syrië (dat werden alle vluchtelingen op de aarde)

-  politici in Nederland met de intentie dat ze gaan samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden.

Godfried

Op 17 maart kreeg ik de schedel voor een paar dagen van een student die voor de docenten-training SEM bij mij kwam. Zij had hem enige tijd geleden opgehaald uit Zuid-Frankrijk. Hij is intelligent en krachtig, dat kan ik voelen en hij maakt dingen duidelijk aan mij of geeft “opdrachten”. Hij wordt de 20e na de zonsverduistering weer opgehaald.

 

Hij wil op de 18e na het energie sturen even boven de punt van de piramide worden gehouden, dat doe ik. Aanwezigen zien dan veel energie stromen, de schedel wordt warm in mijn handen.

 

20 maart 2015.

Vanaf ’s morgens 8.15u begin ik te schrijven, voorgaande tekst over de aanloop naar de zonsverduistering en verdere informatie wil ik opschrijven om het niet te vergeten, want er gebeurt veel in mijn beleven.

Het is bewolkt ! Om 8.30u ga ik bij de piramide zitten om de wolken met energie weg te sturen, later blijkt dat het niet lukt. Het gaat om de informatie te ontvangen en niet om het te kunnen zien…

De mail die ik verstuurde naar mensen die met SEM kunnen werken, leverde enkele reacties op. Ik kreeg een tip over het boek “Kosmos van de ziel” geschreven door Patricia Cori. Daarin wordt ook de naam van een Amerikaan met de naam Richard Hoagland genoemd. Het boek bestelde ik direct en ontving het 19 maart al. Op de website van Hoagland vind ik info over zonsverduisteringen. Dan lees ik dat op 20 mei 2012 een zonsverduistering boven USA was. Enkele dagen daarna, de Pinksterdagen was ik op Ameland en ontving de eerste inzichten over het werken met de energie van Sirius (de grootste ster). Dat werd in de periode daarna uitgewerkt tot wat nu de SEM Sirius Energie Methode is en die vanaf november 2012 wordt verspreid en geleerd/overgedragen aan mensen in NL die dat willen. De plannen zijn er om het over de wereld te verspreiden, vanaf 2015, dat staat op dit moment te gebeuren… NU !

Ik besefte dat ik na die zonsverduistering ook weer info ontving in meditaties, die niet alleen voor mijzelf, maar voor velen van belang was.

In het boek “Kosmos van de ziel” las ik al enkele bladzijden en ik vind daarin ondermeer Sirius, Egypte, de sexuele energie… kortom allemaal extra info die past bij SEM. Het verder lezen moet nog even wachten. 

Ik ga die ochtend nog enkele keren bij de piramide zitten en ontvang inzichten en instructies. 

 

Zonsverduistering in 1999

Op 11 augustus 1999 was de laatste grote zonsverduistering, die te zien was als gedeeltelijke verduistering in Nederland. In ondermeer Frankrijk was toen de volledige verduistering evenals in vele andere landen in Europa en het midden-oosten.

Ik was er in de jaren daarvoor nogal mee bezig en las in diverse boeken voorspellingen over te verwachten rampen en zelfs over het vergaan van de aarde. Dat heb ik toen op mijn manier onderzocht en er een klein boekje over geschreven, dat ik gratis uitdeelde aan mensen om ze gerust te stellen. De samenstand in een kruisvorm was in combinatie met de verduistering van de zon bijzonder.

Spiritueel centrum

Precies 1 jaar voor die zonsverduistering, op 11 augustus 1998, opende ik een spiritueel centrum aan de Condorweg in Apeldoorn, onder de naam Direct Centre. Het was in een verbouwd oud schoolgebouw. Ik verhuurde er ruimten aan therapeuten  en er werden lezingen, workshops en cursussen gegeven.

Bewolking

Op de 11e augustus 1999 was het bewolkt. In mijn HUE opleiding had ik geleerd om wolken weg te sturen. Dat heb ik toen ruim een uur voor de verduistering gedaan en de wolken verdwenen, aan de horizon waren nog wel wolken te zien, maar boven Apeldoorn was het helder. Ongeveer een uur na de verduistering was het weer helemaal bewolkt. In het grootste deel van Nederland was weinig te zien geweest van de verduistering.

De periode na de verduistering in 1999

In de periode na de verduistering heb ik geleerd, dat niet op het moment van de verduistering de rampen gebeuren, maar in de maanden daarna. Dat begon op 17 augustus 1999 met de grote aardbeving in Turkije. Met een klein groepje mensen stuurden wij die dag nog energie naar Turkije om de slachtoffers te helpen. Toen hoorde ik in mijn hoofd Griekenland-Griekenland-Griekenland. Ik begreep het niet, vroeg de aanwezigen of zij iets hadden gehoord daarover, nee dus. De volgende dag was toen de aardbeving in Griekenland…. ik besefte dat ik vooraf een signaal had gekregen, maar had dat niet begrepen. Er volgden nog vele natuur-rampen, we konden het niet altijd voorkomen, maar naar mijn gevoel wel de gevolgen verminderen. Er volgde een periode van ruim 2 jaar van veel inzichten en boodschappen, die werden op de band opgenomen en vervolgens door mij uitgewerkt. Ik raakte voor het eerst in trance en vertelde dan van alles, dat herhaalde zich regelmatig. De informatie kwam van Hogere Wezens. In 2004 heb ik een boek geschreven waarin alle boodschappen zijn opgenomen. Uit de ontvangen informatie ontwikkelde ik een methode om RSI te behandelen. Dat heb ik diverse jaren gedaan bij grote bedrijven. Al met al was het een omwenteling in mijn leven.