Piramide meditaties

Piramide in Langedijke

Via het netwerk van piramides wordt 1 x per maand, kort voor Nieuwe Maan energie gestuurd.

De groep in Langedijke activeert maandelijks het netwerk.

 

Docenten die een piramide hebben,  kunnen meedoen met een eigen groepje mensen, door aansluiting bij het netwerk.

 

Wie SEM geleerd heeft kan individueel meedoen middels een foto van de grote piramide. De beschrijving kan men opvragen via de mail bij de docent waar SEM werd geleerd of bij Direct Centre.  

Meditation using Piramids network

Using the network of pyramids, energy is sent once a month, shortly before New Moon. The group in Langedijke activates the network every month.  

SEM Instructors who have a pyramid can participate with their own group of people by connecting to the network. Those who have learned SEM can participate individually through a photo of the great pyramid.

The description can be requested via the e-mail.