SEM sessie

Sirius A (de grote) en B (de blauwe) ster

De methode kan door iedere volwassene in een paar uurtjes worden geleerd door het volgen van een Sirius-Sessie. Deze sessie heeft twee delen:

- de uitleg van de mogelijkheden en achtergronden

- een energie-overdracht die er voor zorgt dat het bij de cursisten wordt geactiveerd 

Van de docent ontvang je een hand-out. Na afloop stuurt de docent via de mail nog aanvullende info die het compleet maakt. 

De kosten zijn  € 50,- per persoon.

Je leert alles in één sessie. 

De sessie wordt gegeven door een bevoegd docent, zie "Agenda en Docentenlijst".

Door SEM zelf toe te passen ga je de werking ervaren. Regelmatig zullen mensen melding maken van verbetering van hun gezondheid of welbevinden. Daarnaast zijn er toepassingen, die in vele situaties kunnen helpen, fysiek, mentaal en spiritueel.

Zelf GRATIS SEM leren

Als je naar een SEM Sirius-Sessie gaat die centraal wordt gegeven door Bert van der Beek, reis je  op eigen kosten. Deel de kosten met vrienden en bekenden, waarmee je samen naar de sessie gaat. Als jij je aanmeldt voor een dergelijke sessie met  4 andere cursisten, die samen met jou op dezelfde dag komen, krijg jij zelf de cursus gratis, omdat jij de mensen verzamelt.

Er is nog een mogelijkheid om het zelf gratis te leren. Neem kontakt op met een docent en kies in overleg een datum voor een Sirius Sessie bij jou thuis.  Verzamel 10 cursisten. De docent geeft dan bij jou les en jij krijgt het gratis.

 

 

SEM session

The method can be learned by every adult in a few hours by following a Sirius Session.

This session has two parts:

- the explanation of the possibilities and backgrounds

- an energy transfer that ensures that it is activated among the students

You receive a hand-out from the teacher.

Afterwards, the teacher sends additional information via the mail that completes it.

The costs are € 50, - per person.

You learn everything in one session.

The session is given by a qualified teacher,

see "Agenda and Teacher List".

By applying SEM yourself you will experience the effect.

People will regularly report improvements in their health or well-being.

In addition, there are applications that can help in many situations, physically, mentally and spiritually.

Learning FREE SEM for yourself

 

If you go to a SEM Sirius Session that is given centrally by Bert van der Beek, you travel at your own expense. Share the costs with friends and acquaintances, with which you go to the session together. If you register for such a session with 4 other students, who come together with you on the same day, you will receive the course for free, because you collect the people.

 

There is another possibility to learn it yourself for free. Contact a teacher and choose a date for a Sirius Session at your home. Collect 10 students. The teacher will then teach you and you will get it for free.