Ontstaan in 2012

inzichten ontvangen op Ameland

De oorzaak en ontstaan van SEM 

In 2012 werden de inzichten ontvangen door Bert van der Beek, als medium. Over de mogelijkheden hoe met deze energie NU kan worden gewerkt en hoe het voor iedereen beschikbaar is en eenvoudig kan worden geactiveerd door een energie-overdracht. SEM is ontwikkeld op basis van die inzichten.

De activatie zorgt tevens voor de hogere trilling en spirituele bewustwording. 

Sinds 2012 kunnen we de energie van Sirius toepassen op de wijze zoals die bij SEM wordt geleerd. Dit heeft te maken met de "oplijning" in de kosmos. In 2012 begon het Waterman tijdperk, dat 2016 jaren duurt. Ook de periode van 25.920 jaren, ook wel het jaar van Brahma genoemd, begon aan een nieuwe cyclus. Alsmede de kosmische cyclus van 12 x die periode oftewel ruim 311.000 jaren. 

 

SEM creation

The cause and origin of SEM

In 2012 the insights were received by Bert van der Beek, as a medium.

About the possibilities of working with this energy NOW and how it is available to everyone and can easily be activated by an energy transfer.

SEM has been developed on the basis of these insights.

The activation also ensures the higher vibration and spiritual awareness.

 

Since 2012, we have been able to apply the energy of Sirius in the way that is taught at SEM. This has to do with the "alignment" in the cosmos.

In 2012 the Aquarius era began, which lasts for 2016 years. Also the period of 25,920 years, also called the year of Brahma, started a new cycle. Together with the cosmic cycle of 12 times that period or over 311,000 years.