Estafette principe, “het stokje doorgeven”

Estafette lopers geven elkaar het stokje door en werken zo samen. Als dit goed gebeurt kunnen zij de finish halen en het doel bereiken.

Dit principe is bij SEM voor vele facetten van toepassing.

Als je energie gestuurd krijgt door iemand en het werkt goed doordat het bijdraagt aan je gezondheid, het welbevinden, het realiseren van wensen, je spirituele ontwikkeling of andere mogelijkheden je helpen in je leven. Vertel het dan verder.

ZO GEEF JE HET STOKJE DOOR.

Estafette principle

Estafette runners pass the baton and work together.

If this happens well, they can reach the finish and reach the goal.

This principle applies to many aspects of SEM.

If you get energy sent by someone and it works well because it contributes to your health, well-being, the realization of wishes, your spiritual development or other possibilities to help you in your life.

Then tell this to other persons.

SO YOU GIVE THE BATON BY.

Als je SEM leert toepassen door het volgen van een Sirius-Sessie, vertel het dan door aan je familie, vrienden, bekenden, collega’s, buren, enz.

ZO GEEF JE HET STOKJE DOOR.

Als je docent bent en je geeft les aan een groep cursisten, vertel dan over de mogelijkheid om docent te worden en de voldoening die het geeft om les te geven.

ZO GEEF JE HET STOKJE VERDER DOOR.

If you learn to apply SEM by following a Sirius Session, tell it to your family, friends, acquaintances, colleagues, neighbors, etc.

SO YOU GIVE THE BATON BY.

If you are a teacher and you teach a group of students, tell them about being able to become a teacher also and the satisfaction it gives to teaching.

SO YOU CONTINUE TO GIVE THE BATON.