SEM voor iedereen

 

SEM is er voor iedereen. Eerst aan iemand vragen om een gratis behandeling te krijgen is een prima begin.

Het is de bedoeling dat iedereen de verantwoording gaat nemen voor de eigen gezondheid en het  welbevinden.

Dit heeft met bewustwording te maken. Er is voor de energie-behandeling geen therapeut meer nodig.

Iedereen leert het simpelweg zelf en kan het aan zichzelf, de familie, vrienden, het gezin of collega's sturen. 

SEM is for everyone.

First asking someone to get a free treatment is a great start.

It is intended that everyone will take responsibility for their own health and well-being. This has to do with awareness.

No therapist is needed for the energy treatment.

Everyone simply learns it and can send it to themselves, the family, friends, the family or colleagues.