Structuur

Ieder object in het Universum heeft zijn eigen structuur, inclusief de mens. Men kan stellen dat de informatie-structuur het belangrijkst is en dat het menselijk lichaam afhankelijk is van de electromagnetische sturing van de structuur.

 

Iedere cel in het menselijk lichaam straalt in de vorm van een licht electromagnetische bol. Deze straling omvat informatie omtrent hoe de cellen functioneren, afhankelijk van hoe zij met elkaar communiceren. Gezonde cellen communiceren perfect met elkaar. 

 

Ieder mens zend vanuit het gehele lichaam een electromagnetische straling uit, deze omvat informatie net als de gewone radio, TV en ieder ander technisch apparaat dat informatie-dragende golven uitzend, terwijl de informatie zelf lagere frekwenties heeft.

Alle organen in het menselijk lichaam hebben hun eigen informatie frekwentie. 

 

De eerste stap van ziekte is een verstoring van de resonantie tussen de cellen en tussen de verschillende organen van het lichaam. Een ziekte die min of meer ernstig is, kan ontstaan wanneer de communicatie ernstig verstoord of verbroken is. Alle levende organismen zijn afhankelijk van een goed functionerende interne en externe communicatie.

 

Quantum geneeswijzen leren ons dat we communicatie-wezens zijn.

 

Structure

Every object in the Universe has its own structure, including man. One can say that the information structure is the most important and that the human body is dependent on the electromagnetic control of the structure.

 

Every cell in the human body radiates in the form of a light electromagnetic sphere. This radiation contains information about how the cells function, depending on how they communicate with each other. Healthy cells communicate perfectly with each other.

 

Every person emits electromagnetic radiation from the entire body, this includes information just like the ordinary radio, TV and any other technical device that broadcasts information-carrying waves, while the information itself has lower frequencies. All organs in the human body have their own information frequency.

 

The first step of disease is a disturbance of the resonance between the cells and between the various organs of the body. A disease that is more or less serious can arise when communication is seriously disrupted or broken. All living organisms depend on a well-functioning internal and external communication.

 

Quantum healing teaches us that we are communication beings.