DNA en wetenschap

De Duitse professor F.A. Popp, geboren in 1938 en nog in leven heeft veel onderzoek gedaan naar ondermeer biofotonen. Het gaat er daarbij om dat het DNA van celkernen de bron bevatten van biofotonen-straling. De celprocessen worden gereguleerd door zwakke coherente Electro Magnetische straling.

 

Popp beschrijft ook het zogenaamde “foto repair effect”dat bij alle biologische organismen aantoonbaar is. Dit verschijnsel komt hierop neer, dat een beschadigde cel, zich in korte tijd weer herstelt nadat het met een zeer zwakke dosis door het DNA uitgezonden UV-straling bestraald wordt.

 

Er is heel veel meer info te vinden over prof. Popp op internet.

 

Deze uitleg over DNA, foto-repair en electro-magnetische straling maken duidelijk dat herstel van “verstoringen” in cellen mogelijk is. Soms blokkeert het herstellend vermogen, aldus Popp..

DNA and science

The German professor F.A. Popp, born in 1938 and still alive has done a lot of research on, among other things, biophotons. The point is that the DNA of cell nuclei contains the source of biophoton radiation. The cell processes are regulated by weak coherent Electro Magnetic radiation.

 

Popp also describes the so-called "photo repair effect" that is demonstrable in all biological organisms. This phenomenon comes down to the fact that a damaged cell recovers in a short time after the UV radiation emitted by the DNA with a very weak dose is irradiated.  

 

There is a lot more info about Prof. Popp on the internet.

 

This explanation about DNA, photo-repair and electro-magnetic radiation makes it clear that restoration of "disturbances" in cells is possible. Sometimes the restoring ability blocks, says Popp.