SEM Sirius Energie Methode

Scroll to English on each page

 

Dit is een energie methode die leeft en verder wordt ontwikkeld, de basis blijft eenvoud en de prachtige, krachtige en fijne energie van Sirius.

Energie die altijd beschikbaar is 24/7 en overal waar je bent. Zonder rituelen of symbolen is deze methode van de Nieuwe Tijd.

De Sirius Energie Methode SEM bestaat sinds 2012. 

De energie is

- snel

- zeer hoge trilling

- toepassing zonder grenzen 

Iedere persoon van 18+ kan SEM leren, onafhankelijk van aanleg of voor-opleiding.

Ieder mens heeft de mogelijkheden al in zich. 

Na activatie door een energie-overdracht kun je het ZELF toepassen.

 

Kenmerken van de methode

krachtige werking

korte behandeltijd, max. 30 seconden

eenvoudig door ieder mens zelf te leren

direct toepasbaar na het ontvangen van de activatie/overdracht

veel mogelijkheden

blijft je hele leven zijn werking behouden

 

 

 

 

 

 

This is an energy method that lives and is further developed, the basis remains simplicity and the beautiful, powerful and fine energy of Sirius.

Energy that is always available 24/7 and everywhere you are.

Without rituals or symbols this method of the New Age.

The Sirius Energy Method SEM exists since 2012.

The energy is

- fast

- very high vibration

- application without limits

 

Every person aged 18+ can learn SEM independently of predisposition or pre-training. Every person already has the possibilities.

 

After selfstudy you can choose for activation by an energy transfer. After that you can apply SEM YOURSELF, after paying a donation.

 

Characteristics of the method

- powerful effect

- short treatment time, max. 30 seconds

- easy to learn by every person himself

- immediately applicable after activation

- many possibilities

- your whole life will be preserved